Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Säkerhet & Miljö

Säkerhet hos Mys

Säkerhet

Våra produkter är tillverkade av väl utvalda material och av hög kvalitet som gör att de kan placeras på olika underlag, utan att bränna underlaget. Observera att plåten blir mycket varm och ska ej vidröras utan skydd under eldning.

Bioetanolen avger endast vattenånga och små mängder koldioxid, vilket enbart är hälso- och miljövänligt.

Vid aktsam användning, som alltid när du tänder t ex ett värmeljus eller liknande, så är våra produkter mycket säkra att använda.

Miljö

Våra produkter drivs av bioetanol som är miljövänlig och nedbrytbar. Framställningen av bioetanol är även den miljövänlig. Dessutom produceras vår bioetanol i Sverige vilket innebär korta transporter.

Det är energieffektivt att elda med bioetanol, då all värme sprids i rummet, istället för att delvis släppas ut genom en skorsten.

Vi arbetar aktivt med att minimera antalet transporter och vår tillverkning sker inom Europa, varav en del produceras i Sverige.